گواهینامه IMS

IMS-CERTIFICATION

گواهینامه IMS

گواهینامه IMS متشکل از ترکیب سه استاندارد ISO9001 ایزو9001 و ISO14001  ایزو 14001 و ISO45001 ایزو 45001 هست. به عبارتی ترکیب سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای سیستم مدیریت یکپارچه را تشکیل می دهد و وقتی سازمانی یا شرکتی این سه استاندارد 9001 و 14001 و 45001 را به صورت یکپارچه طراحی و پیاده سازی و اخذ نماید اصطلاحاً گفته می شود که آن مجموعه درون سازمان خودش یک سیستم مدیریت یکپارچه دارد.

سیستم مدیریت یکپارچه مخفف IMS هست. نکته مهم و اساسی اینکه خود کلمه IMS برایش گواهی نامه صادر نمی شود و اصلا گواهینامه نیست و ارزش و قابلیت صدور گواهینامه را ندارد. اما برخی از  CBها ( مراجع ثبت و صدور ایزو ) نیز میایند و برای IMS نیز گواهینامه IMS صادر می کنند.

گواهینامه IMS از آنجا رواج یافت و بر سر زبانها افتاد که اغلب شرکتهای پیمانکاری و تولیدی برای شرکت درون مناقصات و یا شرکت در بازارهای جدید از کارفرمایان و یا مشتریان خودشان تبعیت می کردند. به این دلیل که مشتریان و کارفرمایان ، علی الخصوص کارفرمایان مناقصه گذار از پیمانکاران و یا تأمین کنندگان خود درخواست گواهی نامه IMS می کردند. بدون توجه به این امر که IMS خودش گواهینامه ندارد و قابلیت صدور گواهینامه ندارد و زمانی که از واژه IMS استفاده می شد و واژه آی ام اس را می شنیدند بایستی به طبع آن سه استاندارد ISO9001 و ISO14001 و ISO45001 را درخواست می کردند. اما بدلیل عدم آگاهی و اطلاعات خودشان، خود گواهینامه IMS را مطالبه می کنند.

گواهی IMS مدرک IMS گواهینامه آی ام اس و با هر عنوان دیگر، نشانگر این امر هست که شرکت و یا سازمان و نهاد مزبور به صورت همزمان و یک دست و یکپارچه سه استاندارد اصلی و عمومی ، یعنی ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو14001 سیستم مدیریت محیط زیست و ایزو45001 سیستم ایمنی و بهداشت شغلی را دارند و اخذ کرده اند. به دلیل الزامات و وجوه اشتراک مشترک بسیاری که میان سه استاندارد نامبرده هست، می توان آنها را در هم ادغام کرد. ادغام الزامات استانداردها باعث کاهش زمان و کاهش هزینه در امور طراحی ، پیاده سازی و همچنین اجرای سیستم های مدیریتی می گردد.

از وجوه اشتراک این سه استاندارد ایزو 9001 و استاندارد ایزو 14001 و استاندارد ایزو 45001 می توان به این موارد به طور مثال اشاره کرد:

فرآیند مدیریت اطلاعات مستند

فرایند ممیزی داخلی

فرآیند اقدامات اصلاحی

فرایند آموزشی

فرآیند تعریف اهداف کیفی، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

فرایند بازنگری مدیریت

فرآیند مدیریت ریسکها و فرصتها

فرآیند مدیریت تغییرات

و خیلی فرایندهای دیگری که در سه استاندارد تعریف شده ایزو9001 ، ایزو14001 و ایزو45001 با هم مشترک هستند.

برای دریافت کواهینامه  IMS، به دلیل اینکه متقاضیان و درخواست کنندگان ایزو دارای اطلاعات زیادی در این حوزه نیستند و درون فضاهای مجازی همچون گوگل به دنبال اهداف و مقاصد خود هستند، عبارات ذیل را سرچ و جستجو می کنند.

نحوه دریافت گواهی نامه IMS

روش دریافت گواهینامه IMS

نحوه اخذ گواهینامه IMS

روش اخذ گواهی نامه IMS

نحوه گرفتن گواهینامه IMS

روش گرفتن گواهی نامه IMS

گواهینامه IMS چیست؟

مدرک IMS چیست؟

گواهی نامه IMS و شرایط آن

شرایط و ضوابط دریافت گواهینامه IMS

شرایط و ضوابط اخذ گواهی نامه IMS

شرایط و ضوابط گرفتن گواهینامه IMS

مدرک لازم برای گواهی نامه IMS

مدرک لازم برای گرفتن گواهی  IMS

گواهینامه IMS و تفاوت آن با گواهی نامه MIS

لیست سازمانهای صادر کننده گواهی نامه IMS

لیست CB های صادر کننده IMS

لیست مراکز صادر کننده IMS

سایت دریافت گواهی IMS

سایت اخذ گواهینامه IMS

سایت گرفتن گواهی نامه IMS

سایت ثبت نام IMS

سایت ثبت و صدور گواهی نامه IMS

مدارک و شرایط و ضوابط برای گرفتن گواهینامه IMS

و خیلی عبارات و اصطلاحات دیگر که مرتبط با گواهینامهIMS  هست. جهت اخذ و دریافت گواهینامه IMS شما متقاضیان محترم می توانید از خدمات مرکز ما بطور رایگان استفاده نمایید. و تنها هزینه خود گواهی نامه IMS را بپردازید. مراکز و مراجع صادر کننده گواهینامه IMS تنوع زیادی دارند و هر یک از این صادر کنندگان گواهینامه IMS خودشان را معتبر معرفی می کنند و جهت رقابت ناسالم متاسفانه شاید بیایند و جهت تخریب همکاران خود آنها را نامعتبر معرفی کنند و خودشان را معتبرترین بدانند. برای همین باید متقاضیان گواهی نامه IMS را با نگاهی باز و چشمانی باز تحقیقات و بررسیهای لازم را انجام بدهند تا اینکه در دام افراد یا شرکتها و سازمانهای سودجو نیوفتند و با صرف هزینه های بالا گواهینامه IMS فیک و نامعتبر دریافت نکنند.

گواهینامه  IMSاز جمله گواهینامه مهم و پر کاربرد برای شرکت توی مناقصات است و اکثر و غالب شرکتهای فعال در حوزه های مختلف ، مخصوصا شرکتهای فعال حوزه پیمانکاری بدنبال گواهی یا مدرک IMS هستند. اما از نظر فنی و همچنین از لحاظ قانونی گواهی نامه IMS در صورت اخذ و دریافت سه تا گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 میسر می گردد و بایستی فقط گواهی نامه IMS ثبت و صدور گردد. پکیج کامل گواهینامه های IMS بشرح زیر است.

سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

سیستم مدیریت محیط زیست 14001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مرکز سیستم کاران بزرگترین و اولین مرجع معتبر آمادگی دارد تا کلیه اطلاعات و شرایط و هزینه های دریافت IMS را در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد تا برای دریافت گواهی نامه IMS بهترین راه، کمترین هزینه، سریعترین زمان ممکنه اقدام نمایید.

گواهینامه IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید