گواهینامه ایزو توف

گواهینامه ایزو توف

گواهینامه ایزو توف

گواهی ایزو ISO توف در حقیقت یکی از برندهای گواهی ایزو ISO هست که با پسوندهای مختلفی وجود دارد. حتی گاهی شرکتها این عنوان را با نام یک گواهی ایزو ISO اشتباه می گیرند و ممکنست فکر کنند توف یک گواهی ایزو ISO هست و تنها نامش را شنیده اند اما غالب شرکتها می دانند که توف یک برند است که با پسوندهای مختلفی دیده می شود. مثل TUVNORD،TUV NORTH ، TUV INTERCERT ، INTERNATIONALTUV، TUV GROUP، TUV HESEN ، TUV AUSTRIA ، TUV WORTH و TUV THURINGEN و غیره و بسیاری برندهای دیگر که با استفاده از نام توف برای خود برند ساخته اند و با پسوندهای مختلف مراجعی معتبر و حتی نامعتبر با نام توف می سازند.

گواهی ایزو ISO توف در خصوص انواع گواهی ایزو ISO صادر می شود و برند توف را با پسوندهای مختلف می توانید جهت دریافت ایزو ISO استفاده کنید. TUVNORD یک برند IAF هست و TUV THURINGEN و و TUV HESEN و TUV AUSTRIA و TUV INTERCERTIAF هستند و در سطح بین المللی دارای اعتبار هستند و بسیاری برندهای دیگر غیر IAF هستند. مراجع صادر کننده ایزو ISO را در اصطلاح CB می نامند که خود این CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست با عنوان AB اعتبار می گیرد و در نهایت خود AB نیز تحت اعتبار یک نهاد بین المللی با عنوان IAF اعتبار گرفته و مجوز ثبت و صدور می گیرد. سری دیگر مراجع غیر IAF هستند و توف هایی مثل TUV NORTH و INTERNATIONALTUV، TUV GROUP و TUV WORTH غیر IAF هستند. غیر IAF ، AB ها و CB های ساختگی هستند که زیر نظر IAF نیستند و اصطلاحا بهشان غیر IAF گفته می شود. در ادامه به یک تعریف کلی در خصوص گواهی ایزو ISO و مراجع صادر کننده ایزو ISO و نحوه دریافت ایزو ISO توف می پردازیم.

گواهینامه ایزو ISO از انواع گواهینامه های مهم و اساسی برای شرکتها و سازمانها با زمینه های فعالیت متفاوت هست. ایزو ISOها الزامات تعریف شده و استانداردهایی هستند که در سازمان جهانی ایزو ISO که در ژنو سوییس قرار دارد تدوین می شوند و سپس منتشر می شوند و در قالب یک گواهینامه هنگامی که طراحی و مستند سازی و استقرار و پیاده سازی می شوند صادر خواهند شد. گواهی های ایزو ISO بسیار متنوع هستند و برای هر حوزه کاری یک ایزو ISO و یک گواهی ایزو ISO تعریف می شود. گواهی های ایزو ISO امروزه به عنوان یکی از مهمترین گواهی ها برای شرکتهایی هست که می خواهند درون مناقصات شرکت کنند و کارفرمای مناقصه گزار غالبا از آنها گواهی ایزو ISO را درخواست خواهد کرد. همچنین جهت صادرات به بازارهای جهانی شرکتها نیازمند دریافت گواهی ایزو ISO هستند و می بایست ایزو ISO را دریافت کنند. همچنین ایزو به عنوان یک ابزار تبلیغاتی هدفمند، آگاهانه مورد استفاده قرار می گیرد و شرکتها جهت تبلیغات گواهی ایزو ISO را دریافت می کنند. بسیاری شرکتها به دلیل رقابت با رقبای همکار و هم فعالیت اقدام به دریافت ایزو ISO می کنند تا مشتریان را به واسطه دارا بودن گواهی ایزو ISO جذب کنند. گروهی شرکتها جهت مطرح کردن خودشان در بازارهای داخلی و حتی بازارهای جهانی اقدام به دریافت گواهی ایزو ISO می کنند تا خودشان را مطرح کنند و معتبر معرفی کنند و به واسطه ایزو ISO ، خود را در مقایسه با دیگر رقبا در بازار معتبر معرفی کنند. به هر صورت شرکتها برای اهداف مختلفی اقدام به دریافت ایزو ISO می کنند که تنها خودشان می دانند. اما همگی اهداف نهایت به بهره وری و جلب مشتری و پیشرفت نهادها و سازمانها می انجامد.

مراحل دریافت گواهینامه ایزو ISO

انتخاب هدف از دریافت ایزو ISO

انتخاب نوع گواهی ایزو ISO

انتخاب مرجع صادر کننده ایزو ISO

مستند سازی و پیاده سازی ایزو ISO

ممیزی داخلی و خارجی

ممیزی نهایی

ثبت و صدور گواهی ایزو ISO

توف نیز به عنوان یک مرجع صادر کننده ایزو ISO جهت ثبت و صدور ایزو ISO مستلزم طی کردن این مراحل هست. توف نورد و مراجع معتبر IAF با پیشوند توف همگی در طی این مراحل سختگیرانه تر صورت می پذیرد. پیاده سازی سختگیرانه صورت می گیرد و ممیزی نیز با سخت گیری انجام می پذیرد و ممیز در این خصوص سختگیرانه تر عمل میکند و اما در خصوص غیر IAF اینگونه نیست و پیاده سازی و ممیزی به سهولت انجام خواهد گرفت.

مرکز مشاوره سیستم کاران به عنوان بزرگترین مجموعه و از اولین مراکز مشاوره و ثبت و صدور ایزو ISO گواهی ISO را از توف و تمامی مراجع توف با پسوندهای مختلف معتبر را شناخته و متقاضیان محترم را جهت دریافت یک گواهی ایزو ISO معتبر از مراجع معتبر با توجه به نیاز سازمان همراهی خواهد کرد. تمامی خدمات مشاوره مرکز ما رایگان خواهد بود.

 

لیست استانداردهای ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .