پیاده سازی ایزو ISO

پیاده سازی ایزو 

پیاده سازی ایزو

ایزو چیست؟

ایزو مجموعه ای از استانداردها و یکسری الزاماتی هست که از طریق سازمان بین المللی ISO مطرح می شود. مقر این سازمان جهانی در شهر ژنو سوئیس واقع شده است و تعداد کشورهای بسیاری درون این سازمان جهانی عضو می باشند و این اعضا در کنار هم جمع می گردند و یک استاندارد را تدوین می کنند و آن را مورد بررسی قرار می دهند و بعد از ویرایشهای لازمه و توافق و کسب رای اکثریت آراء آن را به عنوان استاندارد منتشر می کنند. این استانداردها هر چند سال یکبار مورد ویرایش قرار می گیرند و ورژن جدیدی از آن منتشر می گردد و جایگزین ورژنهای قبلی می شود و حتی ممکنست یک استاندارد جایش را به استاندارد دیگری بدهد. به عنوان مثال ایزو 22000 جایگزین HACCP شده است و OHSAS18001 جای خود را به استاندارد ISO45001 داده است. اما نکته مهم اینست که تمامی استانداردها توسط سازمان جهانی ایزو منتشر می گردند. در انتهای تمامی استانداردهای ایزو یک عدد 4 الی 5 رقمی وجود دارد که نشانگر استاندارد مدیریتی خاص هست. تمامی استانداردهای مدیریتی به دو دسته تقسیم می شوند استانداردهای ایزو عمومی و استانداردهای ایزو تخصصی .

 

استانداردهای ایزو عمومی و ایزو تخصصی

استاندارد های ایزو عمومی انواع استانداردهای ایزو هستند که عمومی هستند و همینطور پرکاربرد. استانداردهای ایزو عمومی تمامی حوزه های فعالیت کاری را در برگرفته و برای همه شرکتها کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گیرد و الزامات بیان شده درونشان برای تمامی حوزه های کاری ، مورد استفاده قرار می گیرد و مرتبط و منطبق با تمامی سازمانها با حوزه های کاری مختلف هست. عمومی ترین انواع استاندارد ایزو که پر کاربردترین و عمومی ترین ایزو ها هستند از لحاظ اولویت اکر بخواهیم بیان کنیم بایستی اینگونه تعریف کنیم:

 

پیاده سازی استاندارد ایزو 9001

ISO 9001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت که به عنوان عمومی ترین و مهمترین نوع استاندارد هست و بیشترین بهره وری را دارد و الزامات کیفی استانداردها در آن تعریف شده است و پیاده سازی این الزامات باعث ایجاد یک نظم سازمانی می شود. از مزایای ایزو 9001 می توان به این موارد اشاره کرد:

ایجاد نظم و شفافیت سازی در ساختار سازمانی با الگوی چارت سازمانی و شرح وظایف، مسئولیتها و همچنین اختیارات

شناسایی و تحلیل فرآیندهای مجموعه بر مبنای حقایق و نیازهای اصلی سازمانی

افزایش سرعت، دقت و همچنین کیفیت امور جاری در سازمان

شناسایی و تحلیل ریسکهای موجود ومرتبط با ذی نفعان، اموال، سرمایه انسانی، روشها، خدمات یا محصولات، تصمیمات و راهبردها و... جهت کاهش ریسکها ازطریق تعریف اقدامات پیشگیرانه

شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصتهای موجود در سازمان که مرتبط با تمام افراد ذینفع ، اموال و دارایی ، سرمایه های انسانی، متدها و روشها، خدمات و محصولات، تصمیمات و راهبردها و... در جهت استفاده و بهره گیری از فرصتهای موجود

کاهش هزینه هاازطریق بهینه سازی فرآیندها و افزایش سود پولی و ریالی

افزایش رضایت تمامی ذی نفعان واقعی چه ذی نفعان آشکار و چه ذینفعان پنهان

ارتقاء و بالا بردن سطح فرهنگ کیفیت درکلیه بخشهای سازمان و حتی خارج سازمان

پایش و کنترل و سنجش فرآیندهای موجود بمنظور جلوگیری از وقوع عدم انطباقها

ایجاد و بوجود آوردن حس بهبود و توسعه درون فرآیندها

افزایش میزان و تنوع درخدمات و محصولات ارائه شده توسط سازمان

آماده سازی سازمان من باب پذیرش در خصوص سایر استانداردها و همچنین سیستمهای مدیریتی دیگر

جلب نظر و جذب رضایت و پشتیبانی و حمایت سازمانهای بالادستی دولتی و غیردولتی

تبلیغات و برندسازی مثبت در مجموعه

تعریف و پایش اهداف سازمانی

 

پیاده سازی استاندارد ایزو 14001

استاندارد ایزو 14001 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی بعنوان یکی دیگر از انواع استانداردهای عمومی هست و پیاده سازی استاندارد محیط زیست مزایایی دارد که در ذیل به چند مورد آنها اشاره می کنیم:

دارا بودن محیط زیست سالم

حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده

پاکیزه نگه داشتن آب و خاک و هوا

کاهش ضایعات

مدیریت صحیح و درست پسماندها

کاهش امراض و بیماریهایی که توسط محیط زیست منتقل می گردد ( مثلا بیماریهای ریوی و قلبی و .. که ارتباط مستقیم با آلودگی هوا دارند و هر ساله قربانیان زیادی می دهند. )

شکر نعمتهای الهی

و بسیاری مزایای دیگر که در اینجا نمی گنجد.

 

پیاده سازی ایزو 45001

ISO 45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یکی دیگر از عمومی ترین استانداردهای ایزو هست که پیاده سازی این استاندارد و سیستم مدیریتی مزایایی دارد و از این میان میتوان به این مزایا اشاره کرد:

کاهش حوادثی که در محیط کار اتفاق می افتد

کاهش عواقب بلند مدت در زندگی کارکنان به واسطه کاهش صدمات جانی و همچنین نقص عضو

افزایش در ازائه تولید و خدمات بیشتر

افزایش انگیزه در کارکنان به واسطه کار در محیطی امن و ایده آل

شناسایی و ارزیابی خطرات پنهان در محیط که هستند و اما دیده نمی شوند

و بسیاری مزایای دیگر که مدیران با خواندن یکبار متن استانداردها می توانند به مزایای آن پی ببرند.

 

انواع استانداردهای ایزو تخصصی

انواع استانداردهای ایزو تخصصی که این گروه ، گروه بزرگی از انواع استانداردهای مدیریتی هستند را تشکیل می دهند. استاندارد ایزو تخصصی که متناسب زمینه فعالیت سازمان مشخص می شود مثلا شرکتهایی که در حوزه صنایع غذایی فعالیت می کنند بایستی ایزو 2200 را با عنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی طراحی و پیاده سازی کنند. در خصوص شرکتهایی که در خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می کنند استاندارد ایزو 29001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی منتشر گردیده ، در خصوص صنایع و تجهیزات پزشکی ایزو 13485 منتشر شده و کاربرد دارد، ایزو 27001 تحت عنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و انواع استاندارد ایزو تخصصی دیگر.

 

چگونه گواهینامه ایزو بگیریم؟

چگونه گواهی ایزو بگیریم و مراحل اخذ ایزو چیست و چگونگی دریافت ایزو پرسشی هست که برای اغلب شرکتها پیش خواهد آمد البته غالبا فقط قصدشان اخذ ایزو هست و اما از پیاده سازی ایزو غفلت می کنند. غالبا انقدر هدف بزرگ نیست که شرکتها بدنبال پیاده سازی ایزو بروند و تنها به گرفتن یک برگه به عنوان گواهی ایزو کفایت می کنند. اما پیش میاید که مدیران به آن سطح از آگاهی و دانش در ارتباط ایزو رسیده اند که بدنبال پیاده سازی باشند و به پیاده سازی ایزو بیشتر از خود گواهی ایزو اهمیت قائل هستند و حوصله می کنند و هزینه و وقت لازمه را صرف می کنند تا پیاده سازی را انجام بدهند.

مراحل اخذ ایزو کلا شامل مراحل زیر می شود:

الف - تعیین هدف از دریافت گواهینامه ایزو
ب تعیین و مشخص کردن نوع گواهی نامه ایزو متناسب حوزه فعالیت و نیاز سازمان
ج - تعیین مرجع صادر کننده گواهی ایزو
د - مستند سازی و پیاده سازی ایزو
ه - ممیزی داخلی و ممیزی خارجی
و - ممیزی نهایی
ی - صدورگواهی ایزو

پیاده سازی ایزو با توجه به مستندات هر استاندارد انجام میشود و میزان سختگیری در خصوص پیاده سازی ایزو با توجه نوع مرجع صادر کننده ایزو نیز متفاوت هست. چنانچه مرجع صادر کننده ایزو IAF باشد و در نهایت از سوی CB ( مراجع صادر کننده ایزو ) صادر شده باشد که تحت نظر AB هایی هستند که تحت نظارت نهاد بین المللی اعتبار دهندگان IAF فعالیت می کنند و از قوانین آنها تبعیت می کنند مراجع سختگیری بیشتری در خصوص پیاده سازی ایزو می کنند که اگر مدیران تصمیم گیرنده آگاه باشند با رغبت قبول کرده و پیاده سازی را انجام می دهند. ممکنست سازمان انقدر بودجه نداشته باشد که پیاده سازی ایزو را انجام بدهد در اینصورت لااقل مدیران کلیدی با استفاده از پکیج مستندات که مرکز سیستم کاران رایگان در اختیار سازمانها دریافت کننده ایزو قرار می دهند جهت پیشرفت بهره بگیرند. به هر صورت توصیه می شود سازمانها به هر طریق پیاده سازی ایزو را انجام بدهند و ازش غفلت نورزند. جهت این امر نیازمند بهره گیری از یک مشاور خوب هستندکه آگاهی کافی داشته باشد. جهت پیدا کردن یک مشاور خوب که کار سختی هست و نیوفتادن در دام دلالانی که تنها ادعای مشاوره دارند تنها با یک تماس با مرکز ما اطلاعات کامل را بگیرید.

 

پیاده سازی ایزو و فرار مدیران

پیاده سازی ایزو از روی مستنداتی صورت می گیرد که جهت استانداردهای مختلف تدوین می شوند و درون آن الزاماتی تعیین و تعریف شده که جهت استاندارد سازی محصولات و خدمات و الزامات مدیریتی ثمر بخشی کافی دارند. جهت پیاده سازی نیز بایستی از یک مشاور آگاه بهره بگیرند. البته غالبا مدیران از پیاده سازی ایزو فراری هستند و این از عدم آگاهی آنها نشات می گیرد. ولی مدیران آگاه هم که تمایل به پیاده سازی دارند نیاز به یک مشاوره خوب دارند که امروزه با وجود فضاهای مجازی و دلالانی که مدعی مشاوره هستند پیدا کردن مشاور پیاده سازی ایزو کار سختی هست. در همین راستا متقاضیان می توانند با یک تماس تلفنی با مرکز سیستم کاران از خدمات رایگان مرکز استفاده کرده و از وجود یک مشاور خوب بهره بگیرند.

مرکز سیستم کاران به عنوان یکی از مراجع معتبر مشاوره و ثبت و صدور گواهی ایزو متقاضیان محترم را در خصوص پیاده سازی ایزو با صرف کمترین هزینه و وقت و با استفاده از مشاوره آگاه راهنمایی می کند.

 

پیاده سازی ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .