مشاوره بهره وری

consulting

مشاوره بهره وری

بهره وری به عنوان حلقه مفقوده غالب مجموعه ها تلقی می شود. غالبا مدیران از واژ بهره وری آنچه را که واقعا بهره وری به همراه دارد، ندارند و هر مدیری متناسب درک و نیاز و شرایط و وسع و گستردگی سازمان خودش تعبیری از بهره وری دارد و متناسب همین هر سازمان و مجموعه ای خود را بهره ور می داند و مدیران نیز خود را بهره وری می دانند. مدیران مجموعه ها ممکنست جهت تخریب مدیران قبلی خود را مدیریتی قوی و بهره ور معرفی کنند و به هرصورت هر مدیری تعبیری در خصوصی بهره وری دارد

بهره وری از نگاه آقای مهندس مجید کریمی بعنوان یکی از بزرگترین و خبره ترین مشاوران در خصوص بهره وری در دنیا تعریف و تعبیری جامع و کامل هست. ایشان اعتقادشان بر این هست که یک سازمان زمانی به بهره وری خواهد رسید و بهره وری زمانی موثر خواهد بود که باعث ارتقای سازمان و تاثیری مثبت در سطح انتظارات و الزامات کاملا جامع می باشد. آقای مهندس مجید کریمی معتقدند وقتی بهره وری در یک مجموعه می تواند واقعی و اثربخش باشد که تاثیرات مثبتی در انتظارات و الزامات مورد نظر ذی نفعان داشته باشد و باعث سطح ارتقای سازمان شود. تعبیر و منظور ایشان از ذی نفعان سهامداران شامل ذینفعان داخلی و ذینفعان خارجی می شود. ذینفعان داخلی شامل شرکت و سازمان، هیات مدیره مجموعه، کارکنان سازمان، مشتریان و ذی نفعان خارجی شامل ادارات و نهادهایی چون: اداره مالیات، بیمه تامین اجتماعی، شهرداری، محیط زیست و... می باشد. از دید آقای مهندس کریمی وقتی بهره وری اتفاق خواهد افتاد که کلیه ذی نفعان داخلی و ذینفعان خارجی تماما از کسب و کار مربوطه بهره مند شوند. اگر یکی از عاملان ذی نفع سود ببرد و یکی دیگر ضرر ببیند قطعا نمی توان به این فرآیند نام بهره وری داد و کلیه ذینفعان باید به سود برسند تا بهره وری صورت بگیرد.

مشاوره بهره وری فرایندی هست که از طریق مشاوری مجرب و با تجربه با داشتن قابلیت تمامی ابزارهای مدیریتی انجام می گیرد. مشاوره بهره وری بایستی به جدیدترین و به روزترین فن آوریهای فنی، مدیریتی و IT مسلط باشد. نکته مهم دیگر اینکه وقتی سازمان و شرکتی میخواهد یک مشاوره بهره وری را برای سازمان خود انتخاب کند نیز بایستی مطمئن بشود که مشاور خبره و آگاه و کاربلد و حرفه ای هست و جهت مشاوره بهره وری بصورت حرفه ای می تواند ثمر بخشی بالایی داشته باشد و باعث افزایش بهره وری بشود. از نظرگاه آقای مهندس مجید کریمی بعنوان مشاور حرفه ای در زمینه مشاور بهره وری، چنانچه جهت هریک از شاخصهای بهره وری خط کشی تعریف بشود و بعد وضعیت در حال حاضر سازمان با این شاخصها و خط کشها سنجیده بشود هر تغییر مثبتی که در شاخصهای تعریف شده اتفاق بیوفتد به عنوان بهره وری تعریف می گردد و به حساب می آید. بنابراین یک مشاور چنانچه تضمین بکند که کلیه شاخصهای خواسته شده و تعریف شده سازمان رشد مطلوبی داشته می توان گفت که این مشاور یک مشاور خوب بهره وری محسوب می گردد.

مشاوره بهره وری حتما و به طور قطع بایستی به سودهی کلیه ذی نفعان بیانجامد. و این سودهی باید هم از طرف مشاور بهره وری ضمانت شود. چگونگی ضمانت و تضمین گذاری در میان کارفرما و مشاور بهره وری با روشهای مختلفی صورت می گیرد من جمله اختصاص دادن حق الزحمه مشاور بصورت درصدی نسبت به رشد میزان شاخصها بصورت ریالی. یعنی هرچقدر شاخصهای خواسته شده رشد داشت به همان میزان درصدی سود برای مشاور بهره وری در نظر گرفته شود.

مرکز مشاوره سیستم کاران بزرگترین مرجع مشاوره در حوزه بهره وری و سیستمهای مدیریتی در خدمت کلیه سازمانها و شرکتهای خواهان بهره وری جامع و واقعی هست.

با ما در ارتباط باشید...

 

مشاوره بهره وری صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .