مراحل اخذ ایزو ISO

GIVE-UP-ISO

مراحل اخذ ایزو ISO

مراحل اخذ ایزو ISO مراحل سخت و خاصی نیست و باتوجه بنوع مراجع صادر کننده استاندارد ایزو مراحل و ضوابط و شرایط دریافت و اخذ ایزو با هم فرق دارد. قطعا گواهی نامه های ایزو اصیل دارای اعتبار IAF جهت اخذ شرایط سخت تری دارند.

شرایط دریافت و اخذ گواهینامه ایزو را به طور کل می توان این طور تعریف نمود:

تعیین هدف از اخذ و دریافت گواهي نامه ايزو

تعیین نوع گواهی نامه ایزو ISO

انتخاب و تعیین مراجع ثبت و صدور ایزو

مستند سازی و پیاده سازی ایزو ISO

ممیزی داخلی و ممیزی خارجی

ممیزی نهایی

صدور گواهی نامه ایزو ISO

تعیین هدف از اخذ گواهینامه ایزو

شرکتها و سازمانهای متقاضی اخذ و دریافت ایزو برای اخذ گواهی نامه ایزو اهداف مختلف و متفاوتی دارند، اهداف شرکتهای خواهان ایزو ISO و متقاضیان اخذ گواهی ایزو را می توان به این شکل طبقه بندی کرد:

دریافت و اخذ گواهینامه ایزو ISO جهت شرکت در مناقصات

گرفتن گواهینامه ایزو ISO برای مطرح شدن در بازارهای ملی و بین المللی

دریافت ایزو ISO جهت شرکت درون بازارهای جهانی ( مناقصات )

گرفتن گواهی نامه ایزو ISO برای تبلیغات و برند سازی

اخذ و دریافت مدرک ایزو برای رقابت در میان رقبا

دریافت و اخذ گواهینامه ایزو ISO جهت پیاده سازی واقعی

اخذ ایزو ISO با دیگر اهداف سری سازمانها

متقاضیان ایزو بایست حتما در ابتدا هدف خودشان را از اخذ گواهینامه ایزو مشخص نمایند.

انتخاب نوع گواهینامه ایزو

انتخاب نوع گواهی ISO، متناسب شرايط و ضوابط و همچنین زمینه ی فعالیت و وسع و گستردگی مجموعه ی متقاضي از دیگر مراحل دريافت گواهينامه ایزو مي باشد. گوناگوني انواع ايزو ها بسیار متعدد هست و متناسب هر رشته و حوزه ی کاری، گواهی نامه ایزو ISO خاص آن تهیه و تدوین و منتشر گردیده است. به طور كلی ايزوها در دو قسمت طبقه بندی می گردند: برخي از انواع گواهی ایزو عمومي بوده و پر مصرف هستند و برای همه ی مشاغل کاربردی هستند. استانداردهای ایزو عمومي در حوزه های مختلف كاربردی هستند و در كليه ی صنايع مورد استفاده قرار مي گيرند. اما گواهينامه های تخصصی فقط درحوزه مختص به خودش قابلیت استفاده دارند. بعنوان مثال ISO22000 تحت عنوان سيستم مديريت ايمنی صنايع غذايی، فقط در زمینه صنايع غذايي و صنایعی که به هر شکلی با حوزه صنایع غذایی مرتبط هستند کاربردیست و نمی توان از آن بعنوان مثال در صنعت خودرو سازي استفاده نمود. استانداردهای عمومی را در هر صنعتی و فعاليتی ميتوان استفاده کرد. ISO14001 سيستم مديريت زيست محيطي ازاين قبيل محسوب می گردد كه كاربرد زيادي دارد و الزاماتش در جهت حفظ و نگهداری منابع طبيعي و محيط زيست تعریف و تعيين گردیده و پياده سازی آن باعث می شود عوارض زيست محيطي کاهش یابد. ISO9001 سيستم مديريت كيفيت مهمترین و پركاربردترین ایزو محسوب ميشود كه دستورالعمل هاي آن به جهت بهبود سطح كيفی كالا ها وخدمات تعيين گردیده است. ایزو 9001 ISO9001 مهمترین و عمومی ترین و اصلی ترین و مادر تمامی استانداردها محسوب می شود. ایزو 45001 ISO45001 با عنوان سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی نيز همچنین از اين قبيل ایزو عمومی و پرکاربرد به شمار ميرود كه پیاده سازی الزامات آن باعث ايجاد امنيت وسلامتی كارمندان گردیده و در نتيجه باعث ارتقای راندمان سازمان می گردد.

انتخاب مرجع صادر کننده ايزو

مراجع صادر كننده ایزو با همدیگر متفاوتند. مراجع صادر کننده ایزو دو دسته مي شوند. دسته اول که دارای اعتبار جهانی انجمن IAF هستند که این گونه مراجع IAF در زمینه ی پياده سازي صحيح و درست و كامل الزامات با توجه به مستندات تاکید می کنند و سختگیری خاصی بر روی پیاده سازی صورت می گیرد که البته پیاده سازی واقعی ایزو برای سازمان متقاضی بسیار مهمست و باعث بهره وری بالایی خواهد شد. انجمن IAF درون سایت سازمان ايزو تنها مرکز و نهادی هست که در حوزه صدور ایزو معتبر معرفی گردیده است و غیر از IAF نهاد دیگری را برای صدور ایزو دارای قابلیت نمیداند. همه ی کشورها درون سازمان ایزو عضویت دارند و نمایندگانی را در نهاد IAF دارند که در اصطلاحا و اختصار اين نمايندگان را AB ميگويند به معنای نهادهای اعتبار دهنده ی ایزو که خودشان گواهینامه ایزو صادر نمی کنند و این کار را بر عهده ی مراجع دیگری میگذارند با عنوان CB و همان مراجع صادر کننده ایزو و این AB باید که از قوانین IAF تابعیت کند. كار AB ها اعتبار دهی هست به مراكز صادر كننده ایزو ISO یعنی همان CB هست و البته تنها AB ايرانی تحت نظارت و اعتبار IAF مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI هست و تعداد زیادی CB هستند که تحت نطر هر AB فعالیت می کنند. تعداد مراكز ثبت و صدور گواهينامه های ایزو بسيار زيادست که برخي از آنها تحت نظارت انجمن IAF هستند. اعتبار اين دست گواهی ایزو که دارای اعتبار IAF هست بالاترین سطح اعتبار محسوب می شود و در سطح بین الملل مورد قبول می باشد. دسته ی ديگر مراجعی هستند كه زير نظر انجمن IAF نیستند و گواهینامه ارائه شده آنها نسبت به IAF دارای اعتبار كمتری هست. البته اين نوع گواهينامه های غیر IAF درون ايران وبرخی از كشور های همسايه مورد قبول بوده و غالبا کار راه انداز هستند و کاربردی و تنها در برخی از فعاليت ها همچون صادرات، غالبا كاربرد و اعتبار لازمه را ندارد. بنابراين شركتهايی كه برای مقاصدی همچون تبليغات و برند سازي و اهداف دیگری که ذکر شد قصد دارند گواهي ايزو بگیرند می توانند از طریق مراجعی كه تحت نظر انجمنIAF نيستند اقدام کنند.

پیاده سازی مستندات ایزو

مستند سازی و پیاده سازی ایزو ISO مرحله بعدی از سری مراحل اخذ گواهینامه ایزو محسوب میگردد. متقاضی طرحهای اجرايی ، الزامات استاندارد را مبنی بر فرآيندهای مجموعه تهيه و تدوین كرده و بعد از آن اقدام به برپايي طرحهای تهیه و تدوين شده و كليه مستندات استاندارد می نماید. آموزش كاركنان و مديران مجموعه و سازمان نیز در حوزه ی پیاده سازی مهم و حائز اهمیت بوده و مدیران کلیدی و کارکنان نیز بایستی آموزشهای لازمه را دیده باشند.

ممیزی

سپس به مرجع صادر كننده ايزو برای انجام مميزي اطلاع می دهند. از سوی مرجع صادر كننده ایزو یک كارشناس به مجموعه فرستاده ميشود كه به آن کارشناس، افسر مميزي اطلاق می شود، که به بررسي تمهيدات انجام شده ميپردازد و اگر که اشكال عمده ای در حوزه پياده سازي مشاهده نشود، گواهینامه ايزو را صادر ميكنند اما درصورتي كه عدم تطابق و عدم انطباق ديده شود، مميزی موکول به زمان ديگری خواهد شد و متقاضی بايستی بابت رفع آن عدم انطباقها اقدام نمايد. مراکز مشاوره بسیاری وجود دارند که می توانند به موسسات کمک کنند تا به نسبت شرايط و موقعيت مجموعه در كوتاهترين زمان ممکنه گواهینامه ایزو مورد نظر را كسب كنند. این دست مراکز با استفاده ازتجارب خودشان می توانند به راحتی و سهولت مشخص کنند که برای موسسه ی متقاضی کدام نوع گواهی ISO مناسب میباشد. مراکز مشاوره با استفاده از متخصصین باتجربه خودشان در تمام مراحل، مجموعه را راهنمایی می کنند تا نشان ایزو برایشان صادر گردد.

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

وقتی که کلیه ی مراحل طی گردید و ممیزی انجام شد و ممیز سازمان را تایید کرد، نهایتا شرکت متقاضی را دارای شرایط اخذ ایزو به مراجع صادر کننده ایزو معرفی می کند و گواهینامه ایزو صادر خواهد شد، جهت سهولت کار خود مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو می توانند که از صفر تا صد اخذ ايزو را به مراجع صادر کننده ایزو بسپارند.

براي اطمينان از میزان اعتبار اصالت گواهينامه ایزو و اعتبار سنجی ایزو ، چنانچه گواهی ایزو از نوع IAF باشد می توان استعلام و اصالت ایزو را از طریق سایت IAF استعلام گرفت. در خصوص انواع گواهی نامه های ایزو غیر IAF می توان، كد و يا شماره ای که در روی گواهينامه ایزو درج گردیده را درون سايت اصلي سازمان اعتبار دهنده، استعلام گرفت تا از صحتش اطمينان حاصل نمود. گذشته از اين موارد مي توان به جنس وكيفيت كاغذ اسناد ارائه شده وامضاء و هولوگرامش نيز توجه كرد كه البته چندان قابل اعتماد نيست. روش آسان تر، مراجعه و تماس با مراکز آگاهی همچون سیستم کاران وياري خواستن ازآنها دراين خصوص ميباشد. مرکز سسیستم کاران آموزش استعلام ISO و کلیه خدمات آموزشی رابه صورت رايگان به متقاضی ارائه خواهد داد.

 

 

خرید گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .