سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

MIS-Management-Information-System

سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) به مجموعه سیستمها و رویکردها گفته می شود که داده ها و اطلاعات را از طیف وسیعی از منابع اطلاعاتی تدوین و جمع آوری کرده، آنها را کامپایل و در قالبی که قابل خواندن بوده و قابلیت خواندن دارد، ارائه می دهد.مدیران از سیستم اطلاعات مدیریت MIS جهت ایجاد سری گزارشهایی استفاده می کنند که نمای کلی و کامل و جامعی را از کلیه ی اطلاعات مورد نیاز مدیران من باب تصمیم گیری در جهت جزئیات روزانه تا استراتژی سطح بالا را برایشان فراهم می نماید. سیستم های اطلاعاتی مدیریت نوین امروزی بیشتر متکی بر تدوین و جمع آوری و ارائه داده ها به فناوری هستند، ولی این معنا و مفهوم از فن آوریهای مدرن محاسبات قدیمی ترست.

 

تصمیم گیریهای تجاری

هدف اصلی سیستم اطلاعات مدیریت ، کارآمدی و بهره وری بهتر و بیشتر در جهت تصمیم گیری مدیران هست.با جمع آوری و تدوین اطلاعات با استفاده از طیف وسیعی از منابع در یک پایگاه اطلاعات و داده واحد و ارائه ی اطلاعات در قالبی منطقی ، و یک سیستم اطلاعات مکانی می تواند که هر آن چیزی را که من باب تصمیم گیری کاملاً آگاهانه مورد نیازشان هست و تجزیه و تحلیل عمیق مسائل عملیاتی به مدیران ارائه دهد.

 

جمع آوری اطلاعات تجاری

یک MIS می تواند جهت جمع آوری و تدوین تقریبی هر اطلاعات مورد نیاز مدیران تهیه گردد.آنها می توانند اطلاعات و داده های مالی خود همانند درآمد و حقوق و مزایا و هزینه های روزانه را مشاهده کرده و آن اطلاعات و داده ها را به بخشها و یا گروههای خاصی نسبت بدهند.شاخصها و مقیاسها و میزانهای عملکردی مثل به وقت بودن پروژه ها یا کیفیت محصولات خارج از خط مونتاژ می تواند که به مدیران کمک کند تا زمینه های بهبود مورد نیازشان را مشخص کنند.کارکنان همچنین می توانند برنامه های شیفت کاریشان ، ورودیها و محموله های خروجی را از هر جایگاهی که مرتبط با  MIS هست، مدیریت کنند.

 

تسهیل همکاری و ارتباطات

یک سیستم اطلاعات مدیریت می تواند که همکاری و همچنین ارتباط را نیز آسان کند. کارمندان و پرسنل همچنین می توانند اسنادشان را ویرایش کرده و به اشتراک بگذارند و اطلاعات مربوطه تحولات و نیز هشدارهای پیش بینی شده در کل سازمان را باهاشون در میان بگذارند.

 

تنظیم گزارش های تجاری

یکی از ارزشمندترین ویژگی های یک سیستم اطلاعات مدیریت ، توانایی آن در جذب داده های داخلی و خارجی از منابع مختلف و ارائه آن در قالب آسان برای تجزیه و تحلیل است.گزارشات داخلی با درج کلیه داده های مربوطه و گروه بندی داده ها به روشی منطقی ، اطلاعات را به گونه ای ارائه می دهند که مدیران بتوانند آن را درک کنند.به عنوان مثال ، گزارشی که یک مدیر شرکت برای یک رستوران زنجیره ای مشاهده کرده است ، ممکن است درآمد ، هزینه ، ساعت کار و حجم هر فروش را نشان دهد ، به او اجازه می دهد ببیند کدام فروشگاه بیشترین درآمد را برای هر کارمند در طبقه دارد و کدام فروشگاه ها هزینه بیشتری دارنددر مقایسه با درآمد و حجم - شاخص زباله یا سرقت.

 

تولید گزارش های دولتی

سازمانهای غیر انتفاعی می توانند از MIS برای تولید خودکار و اتوماتیک گزارشهای مورد نیاز دولت استفاده کنند.این امر این امکان را می دهد به کارمندان و داوطلبان تا وقت خودشان را روی فعالیت های مفیدتر متمرکز نمایند و همچنین می تواند خطاها و اشتباهات و هزینه های مربوط به ارسال مجدد گزارش ها را کاهش دهد.

 

مزایای خط مقدم

کارمندان و پرسنل خط مقدم می توانند که برای انجام وظایف کاری خود با کارآیی بیشتر از MIS استفاده کنند.بعنوان مثال ، کارمندان و پرسنل در کلیه ی سطوح می توانند که از یک MIS بهره بگیرند تا وضعیت کالاهای موجودشان را مورد بررسی قرار دهند، آمار مربوطه ی بخش و یا گروه خاص خود را مشاهده نمایند و انتقال مواد داخلی را درخواست کنند.

 

آموزش کارکنان استفاده از سیستم

سیستم اطلاعات مدیریت MIS می تواند که یک سرمایه گذاری پر از هزینه باشد. علاوه بر خرید بسته ی نرم افزاری MIS ، سفارشی سازی سیستم و همچنین استخدام پرسنل IT اضافی برای کنترل و نظارت و نگهداری سیستم ، یک شرکت بایستی به همه ی کارمندان مجموعه آموزش استفاده کردن و بهره گیری از سیستم را بدهد.کارمندان خط مقدم غالباً دو مرحله اول را در MIS ، جمع آوری کرده و ورود داده ها را انجام می دهند و فرصت کمتری من باب تمرکز روی فعالیتهای تولیدی خود دارند و این می تواند هزینه های کلی حقوق و دستمزد را افزایش بدهد. قبل از اجرای این ابزار در کسب و کار کوچک خود ، هزینه های MIS را در مقابل مزایای احتمالی بسنجید

 

سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .