اخذ فوری مدرک ایزو

 اخذ فوری مدرک ایزو

اخذ فوری مدرک ایزو

اخذ فوری مدرک ایزو درابتدا بایستی هدف رامشخص کنیم و بدانیم هدف دریافت ایزو چیست و سپس بتوانیم مشخص کنیم آیا میتوانیم ایزو فوری بگیریم و مراجع صادر کننده ایزو راتعیین کنیم. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار AB فعالیت میکند و اعتبار میگیرد و AB ها بدین مراجع اعتبار میدهند. درآخر ودر بالاترین راس این مجموعه نهاد بین المللی IAF قرار داردکه نهاد بین المللی هست وبه گواهینامه اعتبار بین المللی میدهد. اینگونه گواهینامه ها دارای اعتبار بین المللی هستندو بالترین سطح اعتبار و دارای قابلیت صادرات میباشند. هرکشور مرجع خودرا دارد و نماینده خاص خودرا درهر کشور داراست. ازاین نمایندگان IAF هرکشور میتوان ازاین مراجع نام برد. موسسه استاندارد انگلستان UKAS،موسسه استاندارد ملی آمریکا ANSI،موسسه اعتبار دهی آلمان DAKKS ، موسسه اعتبار دهی اتحادیه اروپا ASCB ، موسسه اعتبار دهی استرلیا JAS-ANZ، موسسه اعتبار دهی سوئیس SAS ،موسسه اعتبار دهی فرانسه COFRAC، موسسه اعتبار دهی کانادا SCCو نمایندگان دیگر. مراجع نامبرده درسطح بین الملل صادر شده و اعتبار دارد. یکسری مراجع نیزوجود داردکه غیر IAF هستند ودر ایران ساخته شده اند و دیگر نهادی بعنوان IAF برآن نظارت نمیکند و تنها AB و CB هستندودر ایران ساخته شده و اعتبار گرفتند.

اخذ گواهی نامه ایزو فوری درخصوص انواع استاندارد عمومی و تخصصی مورد درخواست هست و. درخواست میگردد. درباره انواع استاندارد مختصرا چندتا رابیان میکنیم تاشما بیشتر باآنها آشنا شوید. استانداردهای عمومی همچون ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه . همچنین یکسری انواع استاندارد مشتری مداری که مورد نیاز تمامی شرکتهاست و ممکنست ازتمامی شرکتها درخواست گردد و تمامی شرکتها بجهت جلب مشتری بدان نیاز دارند. همچون ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان . انواع تخصصی تر انواع ایزو همچون ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ISO/TS29001 ایزو 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 13485 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 20000 باعنوان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ، ایزو 15189 باعنوان سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 21500 باعنوان سیستم مدیریت پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در پروژه و انواع دیگر استاندارد ایزو .

اخذ فوری گواهی ایزو سازمانها رانباید ازانواع مراجع تقلبی صادر کننده گواهی تقلبی غافل کندکه گواهینامه های تقلبی فاقد اعتبار صادر میکند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان بادارا بودن مشاورین خبره و باتجربه اطلاعات کافی رادر خصوص انواع گواهینامه بصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهدو تنها بایک تماس صبورانه تمام سوالات شمارا پاسخ داده وصفر تا صد کار کنار شماست تادر کوتاهترین زمان و باکمترین قیمت باتوجه بشرایط شما متقاضیان محترم گواهینامه خودرا بگیرید. هدف ما اطلاع رسانی و کمک به شما متقاضیان عزیز میباشدتا باخیالی آسوده مراحل لازم راطی کندو گواهینامه خودرا بسهولت و بی دغدغه دریافت کند.

دیدگاه‌ها  

 
0 #1 پاسخ: اخذ فوری مدرک ایزوکارشناس ایزو ، HSE 1399-11-30 11:07
اخذ فوری مدرک ایزو چقدر زمان می برد و از لحاظ اعتبار با دیگر گواهینامه ها چه فرقی دارد
نقل قول کردن
 
 
0 #2 پاسخ: اخذ فوری مدرک ایزوکارشناس ایزو ، HSE 1399-11-30 11:35
اخذ فوری مدرک ایزو نیاز به شرایط خاصی دارد؟
نقل قول کردن
 
 
0 #3 گواهینامه ایزومحمدی 1399-12-04 13:07
اخذ فوری گواهینامه ایزو چقدر زمان میبره آیا کمتر از یک هفته میتونم ایزو بگیرم
نقل قول کردن
 

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .