نمونه مستندات ایزو ISO , HSE

نمونه مستندات ایزو

دانلود رایگان دانلود نمونه مستدات ایزو

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای خدمت رسانی هرچه بیشتربه متقاضیان دانلود نمونه مستندات ایزو و حتی غیر مرتبط با ایزو ، متناسب بانیاز متقاضیان ، اقدام به طراحی ، تایپ و تهیه مستندات فنی مربوط به سیستمهای مدیریتی نموده.این مستندات بصورت کاملاً رایگان ارائه میگردد.

مستندات موجودبه چند بخش تقسیم شده اند. لذا متقاضیان میتوانند باجستجو درهر یک ازبخشهای زیر مستندات ISO و HSE و غیره مورد نظرخودرا یافته و بصورت رایگان مطالعه ، کپی برداری و یادانلود نمایند.

چنانچه بدنبال مستندات خاصی هستیدکه دربخشهای زیریافت نکردید میتوانید باتماس بامرکز ، واحد آموزش ، مستندات درخواستی خودرامطرح فرموده تادرصورت وجود ارائه گردد و یادرصورت عدم وجود ، راهنماییها و مشاوره رایگان جهت تولید مستند مورد نظر ارائه گردد.

مستندات عمومی :

دانلود نمونه خط مشی کیفیت

دانلود نمونه خط مشی HSE

دانلود نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دانلود نمونه نظامنامه کیفیت

دانلود نمونه نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دانلود نمونه اهداف کیفیت

دانلود نمونه Process Map

دانلود نمونه فرم شرح وظایف ( شناسنامه شغل )

دانلود نمونه چارت سازمانی

دانلود نمونه مستندات الزام شده ( دانلود نمونه شش روش اجرایی الزام شده ) :

دانلود نمونه روش اجرایی کنترل مستندات

دانلود نمونه روش اجرایی کنترل سوابق کیفی ( کنترل سوابق کیفیت )

دانلود نمونه روش اجرایی ممیزی داخلی

دانلود نمونه روش اجرایی تعریف و پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

دانلود نمونه روش اجرایی کنترل محصول نا منطبق ( کنترل خدمت نا منطبق )

دانلود نمونه مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت :

دانلود نمونه طرح کیفیت

دانلود نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت

دانلود نمونه روش اجرایی آموزش یا دستور العمل آموزش

دانلود نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات و نظرات مشتریان یا دستور العمل رسیدگی به شکایات و نظرات مشتریان

دانلود نمونه روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان یا دستور العمل سنجش رضایت مشتریان

دانلود نمونه روش اجرایی برنامه ریزی تولید یا برنامه ریزی و کنترل پروژه یا دستور العمل برنامه ریزی تولید یا برنامه ریزی و کنترل پروژه

دانلود نمونه روش اجرایی خرید کالا ( تامین کالا) یا دستور العمل خرید کالا ( تامین کالا)

دانلود نمونه روش اجرایی خرید خدمات (تامین خدمات) یا دستور العمل خرید خدمات (تامین خدمات)

دانلود نمونه روش اجرایی ارزیابی و به کار گیری پیمانکاران فرعی یا دستور العمل ارزیابی و به کار گیری پیمانکاران فرعی

دانلود نمونه روش اجرایی انبارش یا دستور العمل انبارش

دانلود نمونه روش اجرایی بهبود مستمر یا دستور العمل بهبود مستمر

دانلود نمونه روش اجرایی تجزیه و تحلیل داده ها یا دستور العمل تجزیه و تحلیل داده ها

دانلود نمونه روش اجرایی نگهداری و تعمیرات یا دستور العمل نگهداری و تعمیرات

دانلود نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری محصول ( خدمت ) یا کنترل کیفیت یا دستور العمل پایش و اندازه گیری محصول ( خدمت ) یا کنترل کیفیت

دانلود نمونه روش اجرایی کالیبراسیون ( پایش و اندازه گیری تجهیزات پایش و اندازه گیری ) یا کالیبراسیون ( پایش و اندازه گیری تجهیزات پایش و اندازه گیری )

دانلود نمونه روش اجرایی پایش فرایندها یا دستور العمل پایش فرایندها

دانلود نمونه روش اجرایی رد یابی محصول ( ردیابی خدمات ) یا دستور العمل رد یابی محصول ( ردیابی خدمات )

دانلود نمونه روش اجرایی تولید یا دستور العمل تولید

دانلود نمونه روش اجرایی اجرای خدمات یا دستور العمل اجرای خدمات

دانلود نمونه روش اجرایی ارتباط با کارفرمایان یا دستور العمل ارتباط با کارفرمایان

دانلود نمونه مستندات مربوط به HSE :

دانلود نمونه HSE PLAN (طرح HSE)

دانلود نمونه روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و مشتریان

دانلود نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

دانلود نمونه روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری

دانلود نمونه روش اجرایی کنترل عملیات

دانلود نمونه روش اجرایی ارتباطات و مشاوره

دانلود نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی وبهداشتی

دانلود نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE

دانلود نمونه روش اجرایی تسهیلات پزشکی و کمک های اولیه

دانلود نمونه روش اجرایی حفاظت از سایت یا کارخانه

دانلود نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک

دانلود نمونه مستندات مربوط به سیستم های مدیریتی دیگر :

دانلود نمونه روش اجرایی haccp ( دانلود نمونه طرح haccp )

بامادرارتباط باشید...

 

دیدگاه‌ها  

 
0 #1 قدردانیوحید 1399-09-27 13:54
با درود فراوان و تشکر از مطالب عالی و کاربردی .موفق و موید باشید
نقل قول کردن
 

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .