گواهینامه ایزو ISO
پنج شنبه, 22 خرداد 1393 00:00

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در راستای اشاعه فرهنگ سیستم های مدیریتی در سطح جامعه اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مکاتبه ای برای افراد علاقمند و متقاضی نموده است. این آموزش ها در دو سطح آشنایی با مفاهیم ایزو و  تشریح مبانی ، الزامات و مستندسازی  سیستم مدیریت کیفیت اجرا می شود. شایان ذکر است شرکت برای کلیه افراد آزاد و رایگان بوده و گواهینامه آموزشی پس از قبولی در آزمون ، از سوی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ارائه می گردد.