شرایط و مراحل اخذ گواهینامه HSE-MS

شرایط و مراحل اخذ گواهینامه HSE-MS

متقاضیان گواهینامه HSE-MS همواره برایشان نحوه اخذ مدرک  HSE  مهمه و نمیدانندبرای گرفتن مدرک HSE بایدچکارکرد و نحوه و شرایط اخذ گواهینامه HSE چیست؟

معمولاً اکثر پیمانکاران توسط کارفرمایان ملزمندبه طراحی و پیاده سازی HSE و گرفتن مدرک HSE وباموضوع شرایط گرفتن گواهینامه HSE-MS روبرو هستند. رفتار متقاضیان مدرک HSE نشان میدهدکه گرفتن گواهینامه سیستم مدیریت HSE ازاصل موضوع طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE مهمترشده وبنابررفع الزام کارفرماویا اخذ امتیاز بیشتردر مناقصات مورد توجه قرار گرفته قاست.

بنابراین شرایط و مراحل اخذ گواهینامه HSE-MS میتواند براساس نیاز واقعی مجموعه متقاضی دارای تعاریف مختلف لباشد.اگریک مجموعه فقط بدنبال اخذ مدرک HSE-MS باشدمیتواندباحداقل شرایط ممکنه سبه هدف خودذ( گواهینامه HSE ) برسدواگریک مجموعه بدنبال طراحی و پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت HSE اثربخش و کارآمدباشدنیزمیتواندباشرایط ایده آل شبه هدف خودبرسد.بنابراین میتوان گفت مراحل و شرایط اخذ گواهی HSE  متنایب بانیازواقعی متقاضی متغیراست.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران نظربه رسالت اطلاع رسانی رایگان و بیطرف ظبه متقاضیان میباشد، آمادگی ارائه مشاوره و اطلاع رسانی و آموزشهای کاربردی و عملیاتی رایگان طبه علاقه مندان میباشد.

بامادرارتباط باشید...

شرایط و مراحل اخذ گواهینامه HSE-MS

دیدگاه‌ها  

 
0 #1 پاسخ: شرایط و مراحل اخذ گواهینامه HSE-MSپروانه 1394-06-04 15:33
سلام پروانه هستم ازسایت مفید و جالب شما تشکر فراوان دارم تمام سوالاتی که از hse-msداشتم در سایت شما جواب را پیدا کردم مرسی
نقل قول کردن
 
 
0 #2 تشکر از سایت شماپروانه 1394-06-04 15:40
سلام پروانه هستم از تهران ممنون از سایت شما که مطالب مفید ارزنده در سایت شما موجود است از مطلب hse - ms پاسخ سوالات خود را پیدا کردم. مرسی
نقل قول کردن
 

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .